For Klubber og Foreninger


Klubber
Vi arbejder i Bettertraining med et koncept der fokuserer på at forbedre det sportslige miljø i sportsklubber og idrætsforeninger. Det er vores opfattelse og erfaring, at mange klubber kan have gavn af at få input fra en ekstern kilde på, hvordan deres miljø kan udvikles for at forbedre præstationer eller bevare en høj tilslutning af medlemmer. Dette tilbyder vi, ved at vi kommer til klubben og deltager i træner- og spillermøder, træning, konkurrencer mv. På grundlag af vores observationer og samtaler med klubbens medlemmer udarbejder vi et billede af, hvordan vi opfatter klubben som den ser ud i dag, samt en model for hvor vi ser udviklingsmuligheder på kort og på lang sigt. Denne model bliver fulgt op af implementeringsstrategier for de forskellige udviklingsveje, og vi vil også kunne assistere i selve implementeringen.

Vores baggrund for at kunne arbejde med sådan et koncept er erfaringer med forskellige foreninger, både som udviklingskonsulenter, trænere og udøvere, samt to uddannelser og personligheder der komplimenterer hinanden rigtig godt i forhold til at se forskellige udviklingsmuligheder.

Foredrag, workshops og camps
Udover det ovenstående koncept tilbyder vi også foredrag om træning, restitution, ernæring og sportspsykologi, samt udarbejdelse af workshops og camps som tilpasses klubbens eller foreningens behov. Gennem disse vil vi uddanne trænere og udøvere, så de får en grundlæggende viden og kompetencer som kan være med til at forbedre de enkeltes og klubbens præstationer. Relevante emner kunne f.eks. være optimal restitution, talentudvikling, overgangen fra junior til seniorniveau, ernæring før, under og efter træning/konkurrence, mv.